VANDERLEE Zorg & Beheer werkt volgens een duidelijk stappenplan.

Inventarisatie wensen & behoeften

Tijdens een oriënterend gesprek worden de mogelijkheden, wensen en behoeften in kaart gebracht. Dit kan in één gesprek maar als er meerdere gesprekken voor nodig zijn, kan dit ook. Het is belangrijk om dit goed en uitvoerig te doen.


Fiscale, juridische en financiële aspecten in het geval bij de verkoop van de woning

Doel van deze stap is om vooraf inzicht te verkrijgen in alle zaken die te maken hebben met financiële en juridische consequenties. Belangrijk daarin is de waarde van het eigen huis. Om deze waarde vast te kunnen stellen, kan een taxatie of een waardebepaling, door een of meerdere makelaars worden uitgevoerd.

Ook wordt inzicht gegeven in wettelijke regelingen, die gelden bij het vrijkomen van vermogen, zodat deze juist beheerd kunnen worden. Denk hierbij bijv. aan het doen van schenkingen, maar ook staan we stil bij de vraag hoe kan in de toekomst eventuele zorg gefinancierd worden?’. Ervaring leert dat het prettig is, als bij deze afspraken ook de kinderen of andere vertrouwenspersonen aansluiten. Indien gewenst kan een fiscalist de uitkomsten op papier zetten om tot een overzichtelijk financieel vertrekpunt te komen.


Zoeken nieuwe woning & Verkoop huidige woning

De volgende stap is het opstellen van een zogenaamd “Plan van Aanpak”.

1) Hierin wordt beschreven welke makelaar  met welke vraagprijs van start gaat.

2) Tegelijkertijd worden de wensen van een  nieuwe woning in kaart gebracht.  Nieuwe, passende woon mogelijkheden  zullen worden voorgelegd om een goede  afweging te kunnen maken voor de komende tijd. In persoonlijk overleg worden opties per locatie besproken om zo tot een weloverwogen goede keuze te kunnen komen.

3) Indien gewenst kan een zorgadviseur  (bijv. de RSZK) kennis komen maken.  Deze kan de dienstverlening uitleggen en  inventariseren of eventuele zorg gewenst  is. Heeft u al (dagelijkse) zorg dan kan deze  natuurlijk gewoon met u mee verhuizen.


Overdracht woning & Aankoop nieuwe woning

Belangrijk is dat de verkoop van de huidige woning en het beschikbaar komen van de nieuwe woning goed op elkaar zijn afgestemd. Dit hele proces wordt nauwkeurig voor u bewaakt om ervoor te zorgen dat u probleemloos de overstap kunt maken. Contracten voor de verkoop en de nieuwe behuizing worden opgemaakt en gecontroleerd.

Het proces wordt voor u begeleidt tot en met de overdracht van de sleutel! In deze fase van het proces nemen we echt de tijd voor de klant omdat wij weten welke impact een verhuizing kan hebben, want u wilt natuurlijk niet op straat komen staan.


Wonen in de nieuwe omgeving

Ook praktische zaken zoals het organiseren van de verhuizing en/of de administratieve taken kunnen, indien gewenst uit handen worden genomen. Denk hier bijvoorbeeld eens aan het omzetten en installeren van internet, tv en telefoon. Handig toch!

Evaluatiegesprek

VANDERLEE Zorg & Beheer wil kwalitatief goede dienstverlening leveren. De kwaliteit wordt continue gemonitord. Uw input, tips en suggesties zijn altijd van harte welkom. Wij voeren daarom aan het einde van het traject graag nog een evaluatiegesprek.

VANDERLEE Zorg & Beheer
Loe van der Lee


Postelweg 19 | 5531 MV Bladel
T. 0497-380114  | M. 06 53186635

Disclaimer
Privacyverklaring


© 2019 VANDERLEE Zorg en Beheer b.v.