Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van diensten van VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.  

VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. gevestigd aan de Postelweg 19, 5531 MV Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. Postelweg 19, 5531 MV Bladel 0497-380114.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Postcode
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doelen:
- Verzenden van een nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. en hebt U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kan indienen, om de persoonsgegevens die wij van Uw hebben in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VANDERLEE Zorg & Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

VANDERLEE Zorg & Beheer
Loe van der Lee


Postelweg 19 | 5531 MV Bladel
T. 0497-380114  | M. 06 53186635

Disclaimer
Privacyverklaring


© 2019 VANDERLEE Zorg en Beheer b.v.