Uw centrale coördinator voor alle werkzaamheden

Planning

Binnen het hele proces zou VANDERLEE Zorg & Beheer een adviserende ‘ontzorgende’ rol kunnen spelen door de centrale coördinator voor alle werkzaamheden te zijn.

Samen met u worden alle wensen in kaart gebracht. Alle aspecten rondom de volgende  stap worden besproken.

Een financieel deskundige kan onderstaande  zaken in beeld brengen:

  • Inventarisatie inkomen per heden en in de toekomst
  • Inventarisatie uitgavenpatroon
  • Inventarisatie vermogen en wensen op dat gebied (schenken)
  • Gevolgen vererving (testament)
  • Wenselijkheid volmacht
  • Inkomenstoetsing voor zorgbijdrage


Desgewenst kan een financiële planning gemaakt worden, waarbij het verloop van uw inkomen en vermogen, in de toekomst in kaart wordt gebracht. In een eerste vrijblijvend gesprek kan geïnventariseerd worden of bovenstaande dienstverlening voor u een toegevoegde waarde kan hebben. Hierbij staan uw wensen uiteraard centraal.

Zo wordt de verhuizing naar een meer passende (levensloopbestendige) woning een mooie volgende stap, waarbij zorg en dienstverlening op vrijwel alle niveau’s door de RSZK of de  huidige zorgverlener meegenomen kan worden.  

Een belangrijke stap voorwaarts!

VANDERLEE Zorg & Beheer
Loe van der Lee


Postelweg 19 | 5531 MV Bladel
T. 0497-380114  | M. 06 53186635

Disclaimer
Privacyverklaring


© 2019 VANDERLEE Zorg en Beheer b.v.